Ruimte voor de Waal

Het project Ruimte voor de Waal is onderdeel van het Programma Ruimte voor de rivieren. De contractvorm is design & construct. De gemeente Nijmegen heeft Quetzel Consult gevraagd een risicogestuurde toets op alle contract- en aanbestedingsdocumenten uit te voeren.