Noord-West 380kV

TenneT is netbeheerder van energieinfrastructuur. Vanwege de toenemende vraag naar electriciteit realiseert TenneT verschillende nieuwe 380 kV hoogspanningslijnen. Quetzel Consult is vanaf 2009 als projectadviseur betrokken vanuit het bedrijfsonderdeel Assetontwikkeling.

Voor het project Noord-West 380 kV, een nieuwe hoogspanningsverbinding van circa 225 km lengte levert Quetzel Consult strategische planning en risicomanagement.

Inpassing is maatwerk!