Bouwcontracten

De voorbereiding en  realisatie van projecten geschiedt middels diverse contracten. Quetzel Consult heeft ervaring met het opstellen, toetsen en beheersen van geintegreerde contracten waaronder Design & Build en Design, Build, Finance, Maintain-contracten. De vertaling van risicoanalyses naar contractuele allocatie is hierbij 1 van de voornaamste aandachtspunten. Na gunning dient het contract zo effectief mogelijk beheerst te worden. Hiertoe wordt een contractbeheersplan opgesteld en volgt de implementatie.

Voordat tot de keuze voor een bepaald type contract wordt gekomen, wordt de inkoopbehoefte vastgesteld. Vanuit de inkoopbehoefte wordt een inkoopplan opgesteld. Daarna vindt selectie van de leverancier plaats. De meerwaarde wordt gevonden door voorafgaand aan de contractering de gehele keten van inkoop t/m contractbeheersing systematisch door te denken. De samenhang en integraliteit dient terug te komen in het selectieproces, het uiteindelijke contract en de contract beheersing tijdens de gehele looptijd.

Zie referentie 1

Zie referentie 2