Visie op

Internationalisering in de bouw

De tijd dat enkel Nederlandse aannemers weg- en waterbouwkundige werken konden realiseren, is voorbij. Door de wereldwijde globalisering is know how een dynamisch product geworden dat niet gehinderd wordt door landsgrenzen. Betekent dit dat we ons moeten richten op de eigen nationale markt door angstvallig bij aanbestedingen steevast Nederlands als voertaal te eisen? Nee, Nederlandse bouw- en adviesbedrijven onderscheiden zich door een hoge mate van organisatievermogen gecombineerd met praktische vakkennis. Deze know how dient dan wel verder doorontwikkeld te worden door zowel marktpartijen als overheden gezamenlijk.