Kwaliteitsaudits

Verlopen de processen binnen uw project beheerst? Wordt aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen? Zijn alle kritische projectprocessen op de juiste wijze geimplementeerd? Quetzel Consult kan met een kwaliteitsaudit onderzoek doen naar wijze waarop kwaliteitsbeheersing binnen uw project geborgd is en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn. Daarbij staat het projectresultaat voorop en niet het papierwerk.

In de uitvoeringsfase van geintegreerde contracten kan Quetzel Consult systeemtoetsen uitvoeren op de werking van het kwaliteitssysteem van de aannemer.

Zie referentie 1.

Zie referentie 2.