Projectmatig werken

De keuze voor projectmatig werken betekent de start van de beheersing van het project. Er kan echter nog veel mis gaan indien een project niet op de juiste wijze aangepakt wordt. Als diensten worden aangeboden het opstellen van een projectplan en de invulling van de beheersaspecten waaronder het inrichten van de projectorganisatie en houden van een project startup. Nadat het project gestart is, wordt het project in alle fasen beheerst met planning en risicomanagement.

Zie referentie.